กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 

นักศึกษาต้องทำทุกกิจกรรมในเอกสารที่ได้ดาวน์โหลดไป

นักศึกษา ที่นับถือ ศาสนาพุทธ  โหลดเอกสาร

นักศึกษา ที่นับถือ ศาสนาอื่นๆ   โหลดเอกสาร