กำหนดการส่งสมุดบันทึกปฏิบัติงานนักศึกษาทุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2559 และส่งใบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการส่งสมุดบันทึกปฏิบัติงานนักศึกษาทุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2559

และส่งใบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

พิมพ์