ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 7  กันยายน พ.ศ.2559

พิมพ์