กำหนดการคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษา(ยกเว้นค่าเล่าเรียน) สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิลปะ ด้านนวัตกรรมและด้านคุณธรรม จริยธรรมและนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง กำหนดการคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษา(ยกเว้นค่าเล่าเรียน)

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิลปะ ด้านนวัตกรรมและด้านคุณธรรม

จริยธรรมและนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ.2559

พิมพ์