การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ  ณ วันที่  12 พฤษภาคม  พ.ศ.2559

พิมพ์