การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

 

 

 

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559

พิมพ์