เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือจัดกิจกรรม "ลานไดโนเสาร์"

                                     

โครงการลานกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ "ลานไดโนเสาร์"

                                                   งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดทำโครงการลานกิจกรรมเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออกและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน   โดยได้เปิดให้นักศึกษาที่สนใจสามารถจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า และจัดแสดงโชว์ความสามารถพิเศษหรือโชว์ความคิดสร้างสรรค์บริเวณชั้นล่าง อาคาร 25 นักศึกษาที่สนใจสามารถจับจองพื้นที่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยดาวน์โหลดใบจองพื้นที่ได้ตามลิงค์ด้านล่าง และนำใบจองส่งได้ที่งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่  15 กุมพาพันธ์ 2559 

>>ดาวน์โหลดใบจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือจัดแสดงโชว์<<

 

 ตัวอย่างแผนผังร้านค้าและลานการแสดง

 

พิมพ์