กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2559

 

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.2559

พิมพ์