โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 9

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เชิญชวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 9  สมัครด่วนวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์นี้ เท่านั้น

พิมพ์