เชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว ครั้งที่ 13"

บริษัทนานมีบุ๊คส์ขอเชิญผู้สนใจทุกท่ายส่งผลงานเข้าประกวด ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการประกวดวรรณกรรม รางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 13

เปิดโอกาสให้นักเขียนเก่าและใหม่แจ้งเกิดผลงานเขียน เพื่อสร้างนักเขียนคุณภาพ

ประเภทการประกวด

1. หนังสือสำหรับเด็กเล็กสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) อายุ 3-8 ปี

     1.1 นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม      1.2 หนังสือภาพเสริมความรู้

2. หนังสือสำหรับเยาวชน อายุ 12-18 ปี 

     2.1 นวนิยายสำหรับเยาวชน          2.2 สารคดีสำหรับเยาวชน

กติกาการประกวด

รางวัลชนะเลิศ :: ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :: ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :: ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย :: ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 5,000 บาท

ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องจะได้รับการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ พร้อมได้รับค่าลิขสิทธิ์นอกเหนือจากเงินรางวัล

เปิดรับผลงาน  วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

ประกาศผล สิงหาคม 2560 

ส่งผลงานได้ที่

บริษัท  นานมีบุ๊คส์ จำกัด

เลขที่ 11 ซอยสุมขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

วงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 13 ปี 2559

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว"

โทร.0-2662-3000 ต่อ 5272,5215

โทรสาร. 0-2662-0334 , 0-2662-1505 หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.nanmeebooks.com

พิมพ์