คณะครุศาสตร์เปิดอบรม 9 มาตรฐานคุรุสภา

[[ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม 9 มาตรฐานได้ที่นี่.pdf]]

[[เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว]]

พิมพ์