กำหนดการจองหอพักและแนวปฏิบัติการชำระค่าบริการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการจองหอพักและแนวปฏิบัติการชำระค่าบริการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ภาคเรียนที่ 2/2559 , ภาคเรียนที่ 3/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559

พิมพ์