กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

กิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมทั้งวัน  (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ PDF)
          วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 ชุดนักศึกษา (พิธีการ)
               - รายงานตัว และชำระเงินค่าปฐมนิเทศ 500 บาท (ค่าปฐมนิเทศ 250/ค่าเสื้อกีฬาคณะ250) ให้นศ.นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น. และ 12.00-13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ (ดาวน์โหลดประกาศการจัดเก็บค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2556)
               - พบผู้บริหาร ฟังบรรยายหน่ยวยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
               - พบศิษย์เก่า

          วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 ชุดลำรอง (เสื้อยืดสีขาว/กางเกงขายาว/รองเท้าผ้าใบ)
               - เข้าฐานกิจกรรม "ทอดน่อง ท่องอาเซียน ในแดนร่มตาล"

          วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 ชุดนักศึกษา (พิธีการ)
               - บรรยายเรื่องการขอทุน / กู้ยืมเงิน กยศ., กรอ.
               - บรรยายเรื่องวินัยนักศึกษา
               - การแสดงต้อนรับ
               - พิธีเชิญตราพระราชลัญจกร
               - พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
               - พิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร

พิมพ์