Up

วินัยนักศึกษา

ประกาศการรณรงค์การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาถูกระเบียบ
ประกาศให้บุคคลทั่วสวมหมวกนิรภัยขณะขับขีหรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์
ประกาศให้นักศึกษาและบุคลากรสวมหมวกนิรภัยขณะขับขีหรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์
ประกาศกำหนดการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยขณะขับขีหรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์
ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา 2552
ระเบียบ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา 2552
 
 
Powered by Phoca Download