ตารางเวลาให้คำปรึกษา
โทรศัพท์ : 0 3249 3300
    - ต่อ 1115 สำนักงาน
    - ต่อ 1116 งานเงินกู้ให้ยืม กยศ. กรอ., งานแนะแนวให้คำปรึกษา, งานพิเศษระหว่างเรียน
    - ต่อ 1118 ทุนการศึกษา
    - ต่อ 1324 งานกิจกรรมนักศึกษา
โทรสาร : 0 3249 3278
   

Facebook หน่วยงานและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
    - นักศึกษาต้นแบบความดี
    - เงินกู้ กยศ.กรอ.
    - งานพิเศษระหว่างเรียน
    - ศิษย์เก่าและงานรับปริญญา
    - นักศึกษาหอพักใน
    - นักศึกษาวิชาทหาร

 

 

 

 

พิมพ์