ที่อยู่:
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบาลนาวุ้ง
อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
7600
Thailand
โทรศัพท์:
0 3249 3278 (สำนักงาน), 0 3240 5522 (กยศ./กรอ.)
โทรสาร:
0 3249 3278
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)