หอพักชายเพชรขวัญเรียม    หอพักชายเพชรเปี่ยมสุข      หอพักหญิงเพชรเพทาย     หอพักหญิงเพชรมรกต     หอพักหญิงเพชรไพลิน     หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง

อัตราค่าบริการ
ค่าเช่า/เดือน 2,000 - 2,300
บริการ Wifi ฟรี
ค่าน้ำประปา 25 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้า 7 บาท/ยูนิต
ค่ามัดจำ 2,000 - 2,300 อยู่ครบ 1 ปี ได้เคืนเงิน
เบอร์โทรศัพท์ 089-2330678
 
   
Coppyright  ©  2016 .:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :. โทร.032-493278

   ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์