หอพักชายเพชรขวัญเรียม    หอพักชายเพชรเปี่ยมสุข      หอพักหญิงเพชรเพทาย     หอพักหญิงเพชรมรกต     หอพักหญิงเพชรไพลิน     หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง

อัตราค่าบริการ
ค่าเช่า/เดือน 1,500 - 3,000  พักไม่เกิน 3 คน/ห้อง
บริการ Wifi 250 บาท/เดือน
ค่าน้ำประปา 25 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้า 6 บาท/ยูนิต
ค่ามัดจำ 2,000 อยู่ครบ 1 ปี ได้เคืนเงิน
เบอร์โทรศัพท์ 088 - 9215909
 
   
Coppyright  ©  2016 .:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :. โทร.032-493278

   ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร