หอพักชายเพชรขวัญเรียม    หอพักชายเพชรเปี่ยมสุข      หอพักหญิงเพชรเพทาย     หอพักหญิงเพชรมรกต     หอพักหญิงเพชรไพลิน     หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง

 

                  1. ผ้าปูที่นอนขนาด 3 ฟุต
                  2. หมอน/ปลอกหมอน/ผ้าห่ม
                  3. ของใช้ส่วนตัว

1.
บริการห้องชมโทรทัศน์
2.
บริการอินเตอร์เน็ต
3.
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
4.
มินิมาร์ทหรือร้านสะดวกซื้อ
5.
ห้องไหว้พระ (สำหรับนักศึกษาศาสนาพุทธ)
6.
ห้องละหมาด (สำหรับนักศึกษามุสลิม)
7.
การรักษาพยาบาล
8.
ตู้ ATM

 

 

 
Coppyright  ©  2016 .:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :. โทร.032-493278

   ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์