หอพักชายเพชรขวัญเรียม    หอพักชายเพชรเปี่ยมสุข      หอพักหญิงเพชรเพทาย     หอพักหญิงเพชรมรกต     หอพักหญิงเพชรไพลิน     หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง

ช่องทางการชำระเงิน

              1. ชำระที่งานบริหารคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์)

              2. ชำระผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 521-200-124-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน Fax.032-493-278

 

 
Coppyright  ©  2016 .:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :. โทร.032-493278

   ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์