หอพักชายเพชรขวัญเรียม    หอพักชายเพชรเปี่ยมสุข      หอพักหญิงเพชรเพทาย     หอพักหญิงเพชรมรกต     หอพักหญิงเพชรไพลิน     หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง

อัตราค่าบริการ หอพักหญิงบุญชัยยะ
ค่าเช่า/เดือน

พักคนเดียว ราคา 1,800 บาท/เดือน , พัก 2 คน ราคา    2,400 บาท/เดือน , พัก 3 คน ราคา    2,700 บาท/เดือน

บริการ Wifi 270 บาท/เดือน
ค่าน้ำประปา 20 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้า 8 บาท/ยูนิต
ค่ามัดจำ 2,000 อยู่ครบ 1 ปี ได้เงินคืน
โทรติดต่อ 089-1062552 , 032-493799
 
   
Coppyright  ©  2016 .:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :. โทร.032-493278

   ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร