หอพักชายเพชรขวัญเรียม    หอพักชายเพชรเปี่ยมสุข      หอพักหญิงเพชรเพทาย     หอพักหญิงเพชรมรกต     หอพักหญิงเพชรไพลิน     หอพักหญิงเพชรสายรุ้ง

อัตราค่าบริการ
ค่าเช่า/เดือน 3,500 บาท/เดือน (ห้องแอร์) พักได้ไม่เกิน 3 คน/ห้อง
บริการ Wifi ฟรี
ค่าน้ำประปา 25 บาท/หน่วย
ค่าไฟฟ้า 9 บาท/ยูนิต
ค่ามัดจำ 5,000 อยู่ครบ 3 เดือน ได้เคืนเงิน
โทรติดต่อ 089-4155439 , 089-8953283
 
   
Coppyright  ©  2016 .:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :. โทร.032-493278

   ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร